Іван Семенович Щукін


(1885-1985 рр.)


Серед сузір'я славетних імен на географічному небосхилі виділяється І.С.Щукін – патріарх радянської географії. Ще в 30-х роках Щукін став автором багатьох наукових праць в тому числі "Очерки геоморфологии Кавказа", "Общая морфология суши" та ін. Щукін своїми працями заклав основи радянської геоморфології. Його двотомна "Общая морфология суши" стала настільною книгою, що сприяло зростанню цілої плеяди учнів та послідовників.


В 1944 р. за ініціативою І.С.Щукіна на географічному факультеті МДУ створюється кафедра геоморфології – перша кафедра такого профілю не тільки в СРСР, але і в усьому світі. Протягом 15 років Щукін завідував нею. Він був невтомним мандрівником, досліджував Кавказ, особливо Вірменське нагір'я, Тянь-Шань, Памір, Копетдаг та ін. Особисті спостереження лягли в основу його книги "Геоморфология Средней Азии" (1983). Географічна наука збагатилась його трьохтомною працею "Общая геоморфология" т.1 (1960), т.ІІ (1964), т.ІІІ (1974). В книзі обгрунтована загальна концепція геоморфології тобто, що вона галузь фізичної географії, яка розглядає рельєф як один з провідних компонентів ландшафту. Щукін звертає увагу на роль тектоніки у формуванні рельєфу. У кожній главі "Общей геоморфологии" міститься цілісна характеристика рельєфу. Автор вивчення рельєфу пов'язує з народногосподарськими завданнями. Багато зроблено вченим у вивченні гірських країн, зокрема написана "Геоморфология Таджикистана", "Очерки физическої географии Средней Азии", що мають велике науково-прикладне значення. І.С.Щукін не тільки географ, він прекрасний знавець живої природи Середньої Азії. Ерудиція, знання іноземних мов, досвід польових досліджень з гоморфології, фізичної географії, геоботаніки та ін. дозволили йому скласти 4-мовний словник фізико-географічних термінів, що включає близько 6000 тисяч термінів. Цей словник не має собі рівних у світовій науковій літературі. Все своє довге життя вчений активно працював, навчав студентів, підвищував рівень підготовки молодих спеціалістів.


За видатні заслуги перед географічною наукою І.С.Щукін удостоєний премії ім. Д.А.Анучіна, нагороджений золотою медаллю ім. М.М.Пржевальського, урядовими нагородами.


Іменем І. С. Щукіна названі:
2 вершини Гиссаро-Алая,
затоку на о. Уруп,
гори в Східній Антарктиді,
льодовик в Джунгарському Алатау.


Наукові праці:

Нариси геоморфології Кавказу, ч. 1. М., 1926.
Загальна морфологія суші, т. 1-2, М. - Л., 1934-1938.
Нариси фізичної географії Середньої Азії, ч. 1, М., 1956.
Життя гір. М., 1959 (совм. з О. Є. Щукіної).
Загальна геоморфологія, т. 1-3, М., 1960-1974.
Чотиримовний енциклопедичний словник термінів з фізичної географії: Російсько-англо-німецько-французька / Упоряд. проф. І. С. Щукін; Под ред. проф. А. І. Спірідонова. - М.: Радянська енциклопедія, 1980. - 704 с. - 55 000 прим. (в пер.)

Кiлькiсть переглядiв: 713