Погребняк Петро Степанович

/Files/images/Погребняк_Петро_Степанович.jpg

(10 липня 1900 — 25 липня 1976)

Коротка біографія

Український вчений-лісівник та ґрунтознавець, доктор географічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор кафедри лісівництва Української сільськогосподарської академії (Національний університет біоресурсів і природокористування України), академік та віце-президент АН УРСР.

Народився 10 липня 1900 року в селі Волохів Яр Зміївського району (з 1957 року Чугуївського району) на Харківщині в родині фельдшера.Закінчив 1924 року Харківський сільськогосподарський інститут. У 1931–1933 роках працював у Всесоюзному науково-дослідному інституті лісового господарства та агролісомеліорації в Харкові. У 1933–1941 роках був завідувачем кафедриКиївського лісотехнічного інституту. 1928 року захистив кандидатську, а 1939 року — докторську дисертацію. У 1946році присуджено вчене звання професора. З 1954 року завідувач кафедри фізичної географії географічного факультетуКиївського університету. У 1954–1956 роках директор, створеного Інституту лісівництва (з 1954 року Інститут лісу). Водночас віце-президент АН України. У 1948–1952 голова Ради з вивчення продуктивних сил. Вже не очолюючи Ради, Погребняк підтримував з нею наукові зв'язки, а протягом 1967–1970 років працював у Раді, очолюючи відділ географії ґрунтів. У 1957–1961 роках завідувач відділу екології рослин Ботанічного саду АН України. У 1965–1976 роках очолював відділ географії ґрунтів України Ради по вивченню продуктивних сил України; відділ фізичної географії Сектора географії АН України; відділ екології й охорони рослинності Інституту ботаніки імені М. Г. Холодного. Був головою Комітету наукової термінології АН УРСР, членом регіональної комісії АН СРСР та АН УРСР з розвитку продуктивних сил західних областей України. Голова Українського товариства охорони природи у 1950–1962 роках.

Помер 25 липня 1976 року, похований на Байковому кладовищі.

Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора.

Наукова діяльність

Погребняк — вчений зі світовим ім'ям. Наукові дослідження в галузі лісівництва, лісового ґрунтознавства, екології рослин, що широко застосовувалася у лісовому господарстві, та заліснення пісків. Один із основоположників порівняльної фітоекології. Обґрунтував питання про походження степів за рахунок ценологічного фактора. Створив вчення про природну родючість лісових ґрунтів; удосконалив лісову типологію. Створив українську типологічну наукову школу у лісівництві і був засновником еколого-лісового напрямку. Досліджував закономірності обміну речовин і енергії між компонентами ландшафту. Розробив ряд способів лісорозведення.

Погребняк проводив значну науково-організаційну та громадську діяльність. Він брав участь у розробці нових методів залісненнянижньодніпровських пісків. Був одним із ініціаторів створення Українського товариства охорони природи, яке очолював протягом 1950–1962років.

Наукові праці

  1. (рос.) Основы лесной типологии. — К., 1941, 1945.
  2. (рос.) Лесное почвоведение. — К., 1965 (в співавторстві).
  3. (рос.) Общее лесоводство. — К., 1963, 1968.

Кiлькiсть переглядiв: 1918