Шаблій Олег Іванович

/Files/images/geografi/__.gif

(14 листопада 1935)

Олег Іванович Шаблій - провідний суспільний географ на Західній Україні, Доктор географічних наук (1978), професор, академік Академії Вищої Школи України та Української Екологічної академії, дійсний член Наукового Товариства ім. Шевченка, Заступник Голови його українського крайового відділу, Голова Географічної комісії НТШ, Почесний член Українського Географічного Товариства, Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка, завідувач кафедри економічної і соціальної географії в ньому (з 1990 року), професор-гість Українського Вільного Університету у Мюнхені (Німеччина).

Шеф-редактор всеукраїнського часопису "Історія української географії", член редколегій журналів "Український географічний журнал" (Київ), "Реґіональна економіка" (Львів), "Часопис соціально-економічної географії" (Харків).

Народився О.І. Шаблій 14 листопада 1935 року у селі Курівці Зборівського району Тернопільської області у хліборобській родині (село відоме тим, що тут почав свій життєвий шлях відомий галицький актор Микола Бенцаль, а у 1898 році до села приїжджав Іван Франко). Закінчив Бережанське педагогічне училище (1954). Вступив на географічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка, який закінчив у 1959 році, де і залишився на кафедрі економічної географії. Незважаючи на перепони владних структур, у 1966 році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему "Лісопромисловий комплекс Українських Карпат: тенденції розвитку і структура". Тема докторської дисертації (1978) — "Міжгалузеві територіальні комплекси: проблеми теорії і методики дослідження".

Напрямки наукової діяльності: теорія, історія, методологія та методика суспільної географії та картографії; географічні українознавство і реґіоналістика; комплексне атласне картографування; географо-математичне моделювання. Олег Шаблій, поряд із О.Топчієвим та М.Пістуном, є одним із фундаторів теорії та методології сучасної суспільної географії. Найважливіші теоретичні та українознавчі ідеї узагальнив у книзі-монографії "Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії" (2001). У 2004 році став співавтором і редактором українського перекладу "Географія: світи, регіони, концепти" американських учених П. бе Блій та П. Муллера. У 2007 році видав хрестоматію "Новітня українська суспільна географія", у якій представив біографії, бібліографію і праці 24 українських учених, що працювали у суспільній географії. Висунув і обґрунтував ідею гнучкої територіальної організації виробництва, принцип нестрогого входження територіальних систем у їхні суперсистеми і геопросторової організації розселення, концепцію міжгалузевих територіальних комплексів, створив оригінальні схеми класифікації суспільно-географічних та екологічних наукових дисциплін, природно-ресурсного потенціалу, висунув гіпотезу аридизації Західного реґіону України, обґрунтував шестичленну суспільно-географічну реґіоналізацію України та ін. Організував підготовку та видання шкільно-краєзнавчих та географічних атласів Львівської, Івано-Франківської і Закарпатської областей України. Загалом опублікував понад 450 наукових і науково-популярних праць, зокрема 10 монографій. Професор О. Шаблій видав низку оригінальних підручники і навчальні посібники для вищих навчальних закладів. Серед них: "Основи загальної суспільної географії" (2003, перевидання 2010 р.), "Математичні методи у соціально-економічній географії" (1985, 1994), "Соціально-економічна географія України" (1994, 1995, 2000).

Після виборення Україною своєї незалежності О.І. Шаблій починає інтенсивну працю над популяризацією раніше заборонених і призабутих українських географів, їх ідей; грунтовно досліджує історію українських суспільно-географічних досліджень. З-під пера професора Олега Шаблія вийшли праці про репресованих українських географів, серед яких фундатор національної географії, геополітики і картографії, академік Степан Рудницький, його науковий спадкоємець, Головний редактор Енциклопедії Українознавства професор Володимир Кубійович (п’ять книг), героїня національно-визвольної боротьби, професор Олена Степанів (дві книги її наукових праць, есеїв і спогадів: 2002, 2003). Ним започатковано видавничий проект "Постаті українського землезнання". Побачили світ праці проф. О. Ващенка, І. Теслю, А. Синявського, О. Степанів, В. Садовського, К. Геренчука та М. Дольницького, П. Цися, В. Кубійовича, В. Ґериновича, С. Рудницького, Ю. Полянського.

Організатор навчально-методичного, наукового і виховного процесу на кафедрі економічної і соціальної географії Львівського університету з 1990 року. Автор і науковий редактор навчальних планів і програм зі спеціальності "Економічна і соціальна географія". Зокрема ним складено програми вступних іспитів до аспірантури і кандидатського мінімуму з цієї спеціальності, навчальні програми з курсів "Основи суспільної географії", "Основні проблеми суспільної географії", "Розміщення продуктивних сил і економіка реґіонів" (у співавторстві). Науковий редактор усіх програм кафедри. Відмінник народної освіти України (1992), переможець у номінації "Кращий учений Львова" (2001).

Кiлькiсть переглядiв: 831