Топчієв Олександр Григорович /Files/images/geografi/topchiev.jpg

(Нар. 1939 р.)

Топчієв Олександр Григорович – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри економічної та соціальної географії Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. Є почесним професором Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. У 2005 р. йому присвоєно звання "Заслужений діяч науки і техніки України".

Народився 22 липня 1939 року в сім'ї у робітничій родні в шахтарському селищі (сьогодні входить до складу міста Антрацит на Луганщині). У 1956 році після закінчення Михайлівської середньої школи с. Михайлівка, де оселилася сім'я після повернення батька з фронту, поступив до географічного факультету Львівського університету. Повсякденне спілкування з викладачами і надзвичайно широким за своєю географією студентським загалом, напружена самостійна робота у прекрасних бібліотеках Львова над професійною та науковою літературою сформували світогляд майбутнього географа. Закінчивши з відзнакою навчання у Львові, О.Г. Топчієв був напрвлений у відділ нової техніки Держплану України. Столичне призначення до такої престижної установи могло розглядатися як одна із передумов кар'єрного зростання. Але у серпні 1961 року на географічному факультеті Львівського університету булас творена проблемна лабораторія якісної оцінки земель, і О.Г. Топчієв був запрошений на посаду наукового співробітника. Ця пропозиція була прийнята, і він започаткував свою наукову біографію.

Становлення науковця відбувалося у співпраці з такими відомими фахівцями у сфері грунтознавства і ландшафтознавства, як І.М. Гоголєв, К.І. Геренчук, О.Т. Ващенко, П.М. Цись та багатьма іншими висококваліфікованими географами. Спочатку лабораторія займалася дослідженнями грунтово-геохімічних процесів в Карпатах, але після переходу професора Гоголєва до Одеського університету вона була переорієнтована на проблеми кадастрової оцінки земель та земельного кадастру. У 1966 році захистив кандидатську дисертацію "Основи методики земельного кадастру гірських районів (на прикладі Українських Карпат)". Обіймає посаду асистента кафедри фізичної географії Львівського університету, з 1968 року - доцента. Бажання повернутися до "рідної спеціальності" - економічної та соціальної географії - приводять Топчієва на кафедру економічної географії Одеського державного університету імені Іллі Мечникова. Із цією кафедрою та містом Одеса пов'язана уся його подальша діяльність. У 1975 році видає перший солідний підручник - "Польові географічні дослідження". Схтляється до досліджень географічної теорії та методології, зокрема до теоретичної та математичної географії, працює над впровадженням математичних методів і моделей у географію. У 1979 році захищає докторську дисертацію на тему "Моделі просторової організації геосистем".

У 1980 році О.Г. Топчієв очолив кафедру економічної та соціальної географії Одеського університету і залишається її незмінним керівником впродовж вже 25 років. Певний час завідування кафедрою поєднував з посадою декана геолого-географічного факультету (1984-1985) та проректора університету з наукової роботи (1985-1987). О.Г. Топчієва випала висока честь працювати у складі редакційної колегії "Географічної енциклопедії України". У створеній Вищій атестаційній комісії України О.Г. Топчієв стає членом експертної комісії з географії., пізніше очолює спеціалізовану вчену раду по захисту докторських дисертацій з географії при Одеському університеті. З 1990-их років посилюється інтерес Топчієва та очолюваної ним кафедри до проблем соціально-економічного розвитку та раціональної територіальної організації населення і господарства, проблем геоекології, захисту Чорного моря тощо. Будучи депутатом Одеської обласної ради (1990) приймає участь у розробці концепції та програми соціально-економічного розвитку регіону Українського Причорномор'я, а пізніше - ще цілого ряду регіональних програм. За безпосередньої участі вченого у 1994-1996 відбулося становлення сучасного Одеського регіонального інституту державного управління. У серпні 2000 року включений до складу комісії з адміністративно-територіальної реформи. Високий науковий авторитет О.Г. Топчієва одержав міжнародне визнання. Він обирався дійсним членом Комісії з математичних методів і моделей у географії та членом-кореспондентом Комісії з морської географії Міжнародного географічного союзу, читав лекції для студентів і аспірантів у Китаї (Пекін, Сіань), Польщі(Ґданськ), Угорщині (Сегед), Молдові, стажувався у США. Вчений систематично бере участь у міжнародних наукових конгресах, конференціях, симпозіумах.

За науковим керівництвом професора Олександра Топчієва захищено 15 кандидатських і 3 докторські дисертації.У коло наукових інтересів ученого входять: теорія та методологія загальної географії, математичні методи й моделі в географії, проблеми соціально- економічного розвитку та раціональної територіальної організації населення і господарства приморських регіонів і міських агломерацій, геоекологія. Олександр Топчієв є автором і співавтором понад 240 друкованих наукових праць, у т. ч. 24 навчальних посібників, підручників і монографій. Серед них: “Основи методики земельного кадастру гірських районів: На прикладі Українських Карпат” (у співавторстві, Львів, 1966), “Польові географічні дослідження” (у співавторстві, К., 1975), “Моделирование геосистем” (Одеса, 1976), “Терміни і поняття в економічній географії” (К., 1982), “Економічна географія СРСР” (К., 1986), “Изучение географических структур и текстур” (у співавторстві, Одеса, 1987), “Пространственная организация географических комплексов и систем” (Київ; Одеса, 1988), “Биосфера: методы и результаты дистанционного зондирования” (у співавторстві, Москва, 1990), “Геоэкология: географические основы природопользования” (Одеса, 1996), “Теоретичні основи регіональної економіки” (К., 1997), “Основи суспільної географії” (Одеса, 2001), “Регіональний розвиток України і становлення державної регіональної політики” (у співавторстві, Одеса, 2005), “Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики” (у співавторстві, Одеса, 2005).

Кiлькiсть переглядiв: 801