Жалдак Мирослав Іванович

/Files/images/zhaldak.jpg

Оcвіта: Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка, 1959 р.

Посада: почесний директор інституту, завідувач кафедри, професорНаукові ступені і звання: академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професорДисципліни, які викладає: теорія ймовірностейВ університеті працює: з 1962 р.Кафедра теоретичних основ інформатикиФах:математик-обчислювач.Рід діяльності:науково-педагогічна.Освіта:Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка, механіко-математичний факультет в 1959 р.Вчені ступені, звання:кандидат фізико-математичних наук (1965),доцент (1970),доктор педагогічних наук (1990),професор (1991),член-кореспондент Академії педагогічних наук України (1992),академік Академії педагогічних наук України (1995).Наукові, почесні звання:Ветеран праці (1987),Відмінник народної освіти УРСР (1987),Відмінник освіти СРСР (1989),Заслужений діяч науки і техніки України (2000),Заслужений професор НПУ імені М.П. Драгоманова(2011).Працював:1959-1960 - ДКБ а/я 56, м. Тула (Росія), інженер;1960-1962 - КВІРТУ м. Київ, асистент кафедри вищої математики;з 1962 - Київський державний педагогічний інститут імені О.М.Горького (нині Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова): аспірант, молодший науковий співробітник науково-дослідної електронно-обчислювальної лабораторії, асистент, старший викладач, доцент, завідуючий кафедрою, професор.з 1980 - завідуючий кафедрою вищої математики,з 1989 - завідуючий кафедрою інформатики.з 2008 - директор Інституту інформатики, завідуючий кафедрою теоретичних основ інформатики.Досліджує проблеми комп'ютерно-орієнтованих систем навчання природничих дисциплін в середніх і вищих педагогічних навчальних закладах.Читає лекції з обчислювальної математики, теорії ймовірностей, інформатики.Підготував 28 кандидатів наук і дванадцять докторів наук.Член (з 2003 року голова) спеціалізованої Вченої ради Д 26.053.03 із захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальністю 13.00.02 - теорія і методика навчання (математики, фізики, інформатики).Науковий керівник Всеукраїнського науково-методичного семінару з проблем інформатизації навчального процесу, головний редактор збірника наукових праць ''Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання'', який видається за результатами роботи семінару, член редколегій журналів ''Комп'ютер в школі та сім'ї'', ''Математика в школі'', член редакційної ради газети ''Інформатика'', голова методичної комісії з інформатики при Науково-методичній раді Міністерства освіти і науки України.З 1987 р. по 2002 р. був головою журі обласних і республіканських олімпіад з інформатики, республіканських конкурсів Вчитель року з інформатики (2002 р., м. Херсон) та математики (2004 р., м. Біла Церква) , Брав участь у роботі Малої Академії наук (1998-2000 рр. голова журі).Співавтор змісту і програм курсів ''Чисельні методи'', ''Основи інформатики'', ''Інформатика'', ''Математична логіка і теорія алгоритмів'', ''Обчислювальна практика для фізико-математичних факультетів педагогічних інститутів'' (1992 р.), один із авторів концепції інформатизації освіти в Україні (1994 р.), концепції змісту наскрізної освіти з інформатики і обчислювальної техніки для всіх ланок освіти (1993 р.), проекту Державного стандарту загальної середньої освіти в Україні з інформатики (1997 р.), Держаного стандарту загальної середньої освіти в Україні з інформатики (2003 р.), типової програми кандидатського іспиту із спеціальності 13.00.02 Теорія і методика навчання інформатики (1999 р.), Галузевих стандартів вищої освіти напряму підготовки 0101 Педагогічна освіта. спеціальність 6.010100 Педагогіка і методика середньої освіти; Математика і фізика (2002 р.).Опублікував понад 250 робіт, серед яких біля 50 книг і брошур. Основні з них:1. Чисельні методи математики. -К. Вища школа. 1984. -206 с. (у співавторстві з Рамським Ю.С.).2. Изучение языков программирования в школе. -К. Радянська школа. 1988. -272 с. (у співавторстві з Шкілем М.І., Морзе Н.В., Рамським Ю.С.).3. Інформатика. Навчальний посібник для студентів фізико-математичних факультетів педагогічних інститутів. -К. Вища школа. 1991. -320 с. (у співавторстві з Рамським Ю.С.).4. Комп'ютер на уроках математики. Посібник для вчителів. -К. Техніка. 1997. -304 с.5. Інформатика-7. Навчальний посібник для учнів 7-го класу загальноосвітньої школи. -К. ДіаСофт. 2000 -208 с. (у співавторстві з Морзе Н.В.)6. Елементи стохастики з комп'ютерною підтримкою. Посібник для вчителів. -К. Шкільний світ. 2002.- 120 с. (у співавторстві з Михаліним Г.О.).7. Математика (алгебра і початки аналізу) з комп'ютерною підтримкою Київ.: МАУП, 2003. - 304 с.( у співавторстві з Грохольською А.В., Жильцовим О.Б).8. Програмний комплекс GRAN Версія 1.0. Міністерство освіти і науки України. Державний департамент інтелектуальної власності. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 7937 (у співавторстві з Горошко Ю.В., Вітюком О.В.).9. Математика з комп'ютером. Посібник для вчителів. - К. РНЦУ ДІНІТ, 2004 р. - 250 с. (у співавторстві з Ю.В. Горошком, Є.Ф. Вінниченком). 11. Комп'ютер на уроках геометрії. Посібник для вчителів. - К. РНЦУ ДІНІТ, 2004. - 172 с. (у співавторстві з Вітюком О.В.).10. Теорія ймовірностей і математична статистика. Підручник для студентів фізико-математичних факультетів педагогічних університетів. -Полтава. Довкілля - К. 2009. -500 с. (співавтори Г.О. Михалін, Н.М. Кузьміна).
Кiлькiсть переглядiв: 1128