ГОЛУБ ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ

Голуб Олександр

(1951 р.н.)

Коротка біографія

Після закінчення у 1974 році Київського державного університету імені Тараса Шевченка у 1974-1976 працював на посаді інженера в Інституті фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського АН України.

1976-1977 навчався в аспірантурі Київського технологічного інституту харчової промисловості.

З 1977 року працює спочатку асистентом, після захисту у 1981 році кандидатської дисертації "Координаційні сполуки ванадію (ІУ) у розчині та на поверхні аеросилу" старшим викладачем (1982) та доцентом (1987), а з 2002 року, після захисту докторської дисертації "Структурні особливості комплексоутворення на поверхні" за спеціальністю 02.00.01 - неорганічна хімія, професором кафедри неорганічної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Наукові інтереси у царині координаційної хімії поверхні присвячені обґрунтуванню впливу іммобілізації на поверхні дисперсних носіїв на перебіг рівноваг комплексоутворення та електронну і геометричну структуру утворюваних координаційних сполук, а також синтезу нових координаційних сполук на поверхні з важливими каталітичними, медико-біологічними та фізико-хімічними властивостями. В останні роки у сфері інтересів синтез та біохімічні дослідження композитів на основі фулеренів та інших ароматичних поверхонь для біонанотехнології та створення нових лікарських засобів.

Цикл робіт останніх років присвячений питанням екологічної хімії і зокрема застосуванню іммобілізованих комплексів у екологічному каталізі, а також комплексному використанню геотермальної енергії. За фінансової підтримки Британської Ради у 1998-2000 p.p. працював над організацією спеціалізації Екологічна хімія, за якою з 2001 року одержують освіту 10-15 бакалаврів, спеціалістів та магістрів.

З інших питань, що розроблялись у останні роки, є роботи по створенню української хімічної термінології. В продовження розробок проф. А.М.Голуба запропоновані основні засади впровадження міжнародної хімічної термінології та номенклатури IUPAC в українську хімічну термінологію та номенклатуру в неорганічній хімії.

Автор і співавтор більше 200 наукових, науково-методичних публікацій та патентів, серед яких "Українська номенклатура в неорганічній хімії"" (1992 p.), "Термінологічний посібник з хімії" (у співавторстві, 1996).

"Періодична система хімічних елементів" та "Пояснення до періодичної системи хімічних елементів" (у співавторстві, 1997), "Небезпечні хімічні речовини в природі, промисловості і побуті. Довідник експрес-інформації у символах." (у співавторстві, 1998 p.), "Technological Rises and Effects" (у співавторстві, 2002 p.), "Оперування небезпечними хімічними речовинами" (у співавторстві 2003 p.), "Використання сучасної української хімічної термінології та номенклатури" (у співавторстві 2005 p.), Комп'ютерний англо-український Інтернет-словник з хімії (на основі компендіуму Міжнародної спілки чистої та прикладної хімії (IUPAC) "Gold Book") (у співавторстві 2006 p.), "Загальна хімія" (у співавторстві 2008 р. у друці).

Читав курси "Фізичні методи дослідження неорганічних сполук", "Загальна та неорганічна хімія", "Неорганічна хімія", "Основи нанохімії та координаційна хімія поверхні", "Вступ до екологічної хімії".

Кiлькiсть переглядiв: 1835