Поль Відаль де ла Блаш

/Files/images/69591224_paulvidaldelablache.jpg

(22 січня 1845 - 5 квітня 1918)

Поль Відаль де ла Блаш (фр. Vidal de la Blache; 22 січня 1845, Пезнас, — 5 квітня 1918, Тамарис) — французький географ, творець французької географічної школи, в якій особливе значення надається географії людини, та принципу географічного посибілізму. Автор досліджень в галузі фізичної географії та географії населення.

Поль Відаль де ла Блаш був сином професора, який згодом став академічним адміністратором. Був направлений до школи-інтернату в Інституті Фавара в ліцеї Карла Великого в Парижі. Після цього поступив у Вищу нормальну школу в 1863 році. Навчання у Вищій нормальній школі в Парижі та Афінській школі виявляють у майбутнього науковця великий інтерес до географії та стародавньої історії. Під час свого перебування в Афінах здійснив кілька поїздок по Середземномор'ю (Італія, Палестина та Єгипет, де був присутнім на відкритті Суецького каналу), які викликали у нього велику цікавість. У цей час відаль де ла Блаш читає праці Олександра фон Гумбольдта та Карла Ріттера, які були чи не найвпливовішими географами того часу. Повернувшись до Франції, в 1870 році він одружився з Марі Лор Елізабет Мондо, із якою він мав п'ятьох дітей.

Його докторська дисертація (1872) була присвячена грецьким епітафіям у Малій Азії і дозволила викладати йому географію та історію в Університеті Нансі. У 1877 році він повернувся до Вищої нормальної школи, де викладав понад двадцять років. Також він займав посаду професора географії в університеті у Сорбонні з 1898 до 1908, коли він пішов з активного викладацької діяльності на пенсію. Ці позиції дали йому великий вплив у академічному суспільстві та дозволили йому сприяти розвитку географії у Франції через його численних учнів, які сформували так звану французьку географічну школу. Відаль де ла Блаш був предтечею французьких країнознавства та краєзнавства, вивчення районів взаємодії фізичних явищ та суспільства, внаслідок чого утворюється особливий пейзаж (ландшафт). Він рішуче боровся проти географічного детермінізму, висвітлюючи взаємодію природи і суспільства з позицій посибілізму (за висловлюванням Люсьєн Февра), і є прихильником історичного та індуктивістського наукового підходу.

Відаль де ла Блаш мав велику кількість публікацій, у тому числі 17 книг, 107 статей і 240 доповідей та оглядів. Його найвідоміша робота - "Нарис географії Франції", опублікована в 1903 році. Інші важливі роботи - "Принципи географії людини" (1922), незавершеа і опублікована після його смерті учнем і сином Еммануелем Мартонне, яка започаткувала школу географії людини в Франції, та "Східна Франція" ("La Франції де l'Est", 1917), полемічний твір геополітичного змісту де Відал спробував показати французьку приналежність Ельзасу та Лотарингії. Разом з Л.Галлуа був також співдиректором величезної 15-томної праці "Географія" з регіональної географії світу, опублікованої в період між 1927 і 1948 роками. Автор великого атласу з географії та історії світу (містить карти з давньої, середньовічної та нової історії, географії материків і країн). Засновник (1891) географічного французького журналу "Аннали географії" ("Annales de geographie"). У 1910 році виходить його огляд регіонів Франції. На запит прем'єр-міністра франції Аристида Бріана Відаль де ла Блаш пропонував розділити країну на регіони, пов'язані зв'язками з великими містами, здійснивиши таким чином децентралізацію управління.

Географія Відаля де ла Блаша базувалась на концепціях "природно-культурний ландшафт", "спосіб життя", "регіон", "густота (насиченість)" тощо. Вчений захоплювався "політичною географією" Фрідріха Ратцеля і будував свою теорію на цьому джерелі, хоча багато аспектів німецької геополітичної школи він жорстоко критикував. Тому французька школа, заснована на ідеях Відаля де ла Блаша, опонує принципам Фрідріха Ратцеля та позитивістським ідеям Конта. Для Відаля, гуманітарні науки відрізняються від природничих наук і відносяться до сфери свободи людини, розуміння часу як культурної цінності. Щоб зрозуміти думку Відаля, необхідно знати історичний контекст французького суспільства наприкінці дев'ятнадцятого століття. У 1870 році Франція програє війну з Пруссією, тим самим втрачаючи територій Ельзасу та Лотарингії, життєво необхідні для індустріалізації. В цей час створюються університетські кафедри та інститути географії. Війна показала необхідність глибокого мислення про простір та створення географії, що б критикувала німецький експансіонізм і в той же час виправдовувала інтереси французького експансіонізму. Таким чином, Відаль де ла Блаш намагається створити географічне вчення, відмінне від ідей Ратцеля, яке б обслуговувало інтереси французьких буржуа Третьої республіки. Таким чином, якщо Ратцель утверджує легітимність державного авторитаризму, Відаль висловлює більш ліберальні думки. Відаль зазначає необхідність "нейтральності наукового дискурсу". Таким чином, він критикує ідею життєвого простору, але і виправдовує колоніальні амбіції Франції. Порушення кордонів європейської держави є нападом на тривалий процес цивілізаційного розвитку, однак суспільства Америки, Африки та Азії, на думку Відаля, нерозвинуті, тому необхідно втрутитись у їх справи і передати їм елементи цивілізаційного прогресу.

Відаль де ла Блаш піддавав критиці вчення Ратцеля, оскільки людина для Відаля постає активною істотою, яка страждає від впливу навколишнього середовища, що діє на неї, і тому прагне перетворювати природу. Відповідно до цієї точки зору, природа розглядається як набір можливостей для людської діяльності. Відаль вважає, що суспільство розвивається у регіоні, який являє собою сукупність можливостей для людини. Людина пристосовується до умов даного регіону завдяки прийомам, звичкам, звичаям. Та чи інша модель рівноваги між природою та суспільством формується у якості певної етнокультурної спільноти, а у більших масштабах - цивілізації. За Відалем де ла Блашем, географії слід проводити вивчення регіонів, щоб зрозуміти спосіб існування, особливості розвитку та виникнення різних цивілізацій.

Кiлькiсть переглядiв: 894